REACH

Reach 4REACH چیست ؟

واژه REACH اختصاری است از کلمات Registration ثبت،  Evaluation ارزیابی، Authorization  صدور مجوز مواد شیمیایی و Restrictions of Chemicals که مرحله چهارم آن می باشد در واقع نوعی محدودیت و ممانعت های استفاده از مواد شیمیایی است .

  • ثبت: تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد شیمیایی موظفند با خواص شیمیایی، کاربردها، جابجایی ایمن و در برخی موارد آزمایش اینگونه مواد را گردآوری و گزارش دهند
  • ارزیابی: ریسک های ناشی از مصرف مواد شیمیایی ارزیابی و طریقه ایمن مصرف مواد شیمیایی خطرناک به صورت کامل تشریح شود.
  • صدور مجوز و محدودیت ها: مواد شیمیایی خطرناک فقط پس از تصویب توسط آژانس مواد شیمیایی اروپا   ECHA قابل استفاده هستند.
  • ارزیابی: ریسک های ناشی از مصرف مواد شیمیایی ارزیابی و طریقه ایمن مصرف مواد شیمیایی خطرناک به صورت کامل تشریح شود.

برای رعایت مقررات، شرکت ها باید خطرات مربوط به موادی که تولید شده و میخواهند  وارد بازار اتحادیه اروپا  کنند را شناسایی و مدیریت کنند. آنها باید به ECHA (آژانس مواد شیمیایی اروپا) نشان دهند چگونه مواد را می توان با خیال راحت و با اطمینان از آنها استفاده کرد و  همچنین باید اقدامات مدیریت ریسک را برای کاربران انجام دهند.

شرکت ها می بایست محصولات شیمیایی خود را ثبت کنند و برای انجام دادن این کار نیاز به همکاری با شرکت هایی را دارند که بتوانند تائیدیه ثبت محصولات را صادر نمایند.

ECHA ثبت های فردی شرکت ها را دریافت و برای انطباق ،آنها را ارزیابی میکند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا مواد انتخاب شده را ارزیابی کرده و آنهایی را که برای سلامت انسان و محیط زیست نگران کننده هستند را اعلام میدارند. مقامات و کمیته های علمی ECHA بررسی می کنند که آیا خطرات مواد را می توان مدیریت کرد یا خیر.

مقامات و مسئولین می توانند مواد خطرناکی را که خطرات آنها غیر قابل کنترل هستند ممنوع کنند.

REACH بر طیف گسترده ای از شرکت ها در بسیاری از بخش ها تاثیر می گذارد، حتی آن دسته از افرادی که فکر میکنند با مواد شیمیایی درگیر نیستند.

هر شرکت تولید کننده، واردکننده، مصرف کننده یا توزیع کننده مواد اولیه شیمیایی و یا ترکیبات میانی و یا مصحولات شیمیایی مسئول حصول اطمینان از انطباق با REACH می باشد، از این رو این قانون، کلیه تولیدکنندگان، عرضه کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان مواد شیمیایی و نیز شرکتها و موسساتی که محصولات خود را به اتحادیه اروپا صادر می کنند را در بر می گیرد. تمام مواد وارداتی و تولید شده با حجمی بالاتر از یک تن در سال که در چارچوب اهداف REACH تعریف می شوند مشمول این مقررات بوده و الزام ثبت در مورد آنها وجود دارد مواد موجود بر مبنای فازی و در حد و مقدار آستانه، ثبت می شوند و در خصوص برخی مواد شیمیایی ارزیابی هایی نیز صورت    می گیرد، استعمال مواد خطرناک ممکن است نیاز به اخذ مجوز داشته باشد در عین حال ممکن است نسبت به تولید و استفاده از این مواد سختگیری هایی اعمال گردد.

REACH چگونه کار می کند ؟

مقررات REACH برای ثبت، ارزیابی، مجوز تایید و محدودیت مواد شیمیایی مبتنی بر مجموعه ای از الزامات و قوانین بسیار پیچیده است و از راه های مختلف به محصولات مختلف اعمال می شود. این پیچیدگی باعث می شود که تولید کنندگان و توزیع کنندگان به مشتریان خود ثابت کنند که محصولاتشان با مقررات REACH سازگار است. در عین حال، این پیچیدگی باعث می شود که مشتریان و مصرف کنندگان اطمینان حاصل نمایند که محصولاتی که آنها خریداری یا استفاده می کنند، سازگار با REACH هستند، این قانون در تاریخ 1 ژوئن 2007 الزامی  و اجرا شده است و آژانس مواد شیمیایی اروپا از سال 2008 شروع به ثبت محصولات منطبق با مقررات می نماید، در واقع REACH دستورالعملی است  برای جمع آوری و ارزیابی اطلاعات مربوط به خواص و خطرات مواد شیمیایی.