پدید آورنده: BSIOH&S 6

موضوع: ایمنی و بهداشت شغلی

سال انتشار: 2007

چرخه عمر:

اولین نسخه منتشر شده :1999.

چارچوب استاندارد:

این استاندارد یک سیستم مدیریت به منظور کنترل و پیشگیری از آسیب هایی است که پرسنل سازمان میتوانند به واسطه نوع فعالیت خود به آن دچار شوند. این آسیب ها میتواند تاثیر کوتاه مدت (مانند نقص عضو)، درازمدت (مانند آرتروز گردن)، جسمی یا روحی باشد (تاثیرمداوم استرس ناشی از مواجه شدن روزانه پرسنل با صحنه های دلخراش نظیر کار در بخش اورژانس بیمارستان ها)

این استاندارد در فاز اول بر اساس خط مشی و اهداف تعیین شده توسط مدیریت ارشد سازمان، با توجه به الگوی ارزیابی ریسک، نسبت به شناسایی کلیه ریسک ها ی بالقوه برای هریک از موقعیت های شغلی در سازمان اقدام نموده، سپس با استفاده از یک روش غربالگری ریسک های دارای اهمیت بالاتر را شناسایی نموده و نسبت به انجام اقداماتی به منظور پیشگیری یا کاهش آن خطر اقدام مینماید.

به عنوان مثال اگر خطر شناسایی شده دود متصاعد شده از یک عملیات جوش باشد داشتن تهویه در محیط کار و استفاده از ماسک برای پرسنل یک راهکار مفید برای کاهش و یا جلوگیری از خطر است.

لازم به ذکر است این استاندارد از آنجا که یک استاندارد سیستمی بوده درواقع مکمل الزامات قانونی در کشور میباشد. به بیان ساده تر رعایت کلیه قوانین در ارتباط با محیط کار در این استاندارد الزامیست. در بیشتر از ۹۰% کشورها این قوانین توسط وزارت کار ابلاغ و اجرا میشود.

*در ارتباط با استاندارد 18001 BS OHSAS واژه TLV (حدود تماس شغلی) دارای اهمیت است، این مجموعه قوانین که به صورت دوره ای مورد تجدید نظر قرار میگیرد از آنجاییکه دارای الزام قانونیست باید توسط کلیه سازمانها اجرا شده باشد و در زمان ممیزی این استاندارد نیز مورد بررسی قرار میگیرد.

مخاطب اصلی

  1. سازمانهایی که به دلیل ریسک بالای فعالیت ،دارای سوانح شغلی بالا میباشد،این سوانح میتواند آسیب های جانی و روانی زیادی را بر سازمان تحمیل نماید.
  2. سازمان ها و شرکتهایی که استقرار این نظام برای آنها ،توسط یک مرجع ذیصلاح نظیر مشتری ،صاحبان سهام و…الزام شده باشد.(اکثر سازمان های تولیدی دارای صادرات به این استاندارد نیز نیاز دارند).

مرور اجمالی بر مزایای استاندارد

  • بالا بردن سطح دانش و اطلاعات در زمینه سلامت و ايمني
  •  ايجاد محيط كاري ايمن تر و سالم تر برای کارکنان
  •  كاهش ريسك حوادث و بيماريهاي شغلي
  •  دسترسی به الگویی مدون و مستند در رابطه با سلامت و ايمني
  •  دستیابی به یک الگوی مدیریتی مدون كه تعیین كننده محدوده مسئوليت‌ها باشد
  •  كاهش اتلاف زمان در نتیجه بيماري وآسیب وارده به پرسنل
  •  اجرای صحیح قوانين و مقررات كه موجب كاهش پرداخت خسارات و جريمه هاي احتمالي مي شود

استانداردهای مشابه و هم خانواده

OGP HSE-MS