• گام نخست

  پیدا نمودن سایت اینترنتی شرکت های دارای صلاحیت (AB)

  شرکت های معتبر صدور گواهینامه های سیستم های مدیرتی از طریق شرکت های اعتبار دهی (Accreditation Body) مورد تائید قرار می گیرند، لذا در اولین گام جهت اطمینان و آگاهی در خصوص شرکت AB مورد نظر می بایست به سایت اینترنتی شرکت IAF  (انجمن بین المللی اعتبار بخشی) مراجعه نمود. (www.iaf.nu)

  در سایت اینترنتی این شرکت و در قسمت IAF Members & Signatures شرکت های اعتبار دهی بر اساس کشور های عضو این انجمن دسته بندی شده اند. به عنوان مثال در صورت انتخاب کشور آلمان نام و مشخصات شرکت اعتبار دهی این کشور که  DAkkS می باشد نمایش داده می شود و یا در صورت انتخاب کشور ایران نام و مشخصات سازمان مرجع اعتبار دهی گواهینامه ایران NACI قابل مشاهده می باشد.

 • گام دوم

  مراجعه به سایت شرکت های AB و پیدا نمودن شرکت های صدور گواهینامه مجاز

  پس از مشاهده مشخصات شرکت های اعتبار بدهی، جهت مشاهده مشخصات شرکت های صدور گواهینامه ای که اعتبار گواهینامه های خود را از این سازمان کسب می نمایند می بایست به سایت شرکت اعتبار دهی مربوطه مواجعه نمود. به عنوان مثال در خصوص شرکت DAkkS آلمان آدرس اینترنتی این شرکت www.dakks.de می باشد. همچنین آدرس اینترنتی مرجع اعتبار بخشی ایران www.naci.isiri.gov.ir می باشد.

  پس از مراجعه به سایت اینترنتی شرکت DAkkS در قسمت Accreditation و در زیر بخش Listing of accredited bodies و در تب (Accredited bodies (DAkkS قابلیت جستجو شرکت های معتبر و دارای صلاحیت در جهت صدور گواهینامه قابل جستجو می باشد که در صورت وارد نمودن نام شرکت TÜV InterCert کلیه مشخصات این شرکت از جمله آدرس پستی، شماره تلفن، گواهینامه های اعتبار بخشی و همچنین آدرس اینترنتی این شرکت قابل مشاهده می باشد که جهت مشاهده و ردیابی گواهینامه های صادر شده توسط این شرکت می بایست به این آدرس اینترنتی مراجعه نمود.

 • گام سوم

  بررسی اعتبار گواهینامه های صادر شده

  پس از مشاهده مشخصات شرکت TÜV InterCert جهت بررسی اعتبار گواهینامه های صادر شده می بایست به آدرس اینترنتی این شرکت (www.tuv-intercert.org) مراجعه نمود. در سایت اینترنتی این شرکت بخشی به اسم Certificate Database وجود دارد که پس از ورود به این بخش با ورود اطلاعات مربوط به گواهینامه مربوطه کلیه اطلاعات از جمله وضعیت گواهینامه از نظر اعتبار و همچنین تصویر گواهینامه صادر شده قابل رویت می باشد.

  همچنین در صورت تمایل و بررسی صحت اعتبار نمایندگی شرکت های صدور گواهینامه در ایران، در قسمت Contact و در زیر بخش International Destinations تمامی مشخصات نمایندگی این شرکت در ایران قابل مشاهده می باشد.

Cert_Tracing 4
Cert_Tracing 5
Cert_Tracing 6
TÜV InterCert Iran Logo
Cert_Tracing 7

خدمات جدید

شرکت TÜV InterCert GmbH در جهت ایجاد اطمینان بیشتر در مشتریان خود، به عنوان اولین شرکت صدور گواهینامه از طریق بکار گیری فن آوری QR Code اقدام به ساده سازی و تسهیل افرآیند فوق نموده است. به این نحو که از ابتدای سال ۲۰۱۳ میلادی هر یک از گواهینامه های صادر شده توسط شرکت TÜV InterCert GmbH دارای یک لوگو (که بر اساس فن آوری QR Code تهیه شده است) می باشند. این لوگو از طریق Scan توسط دستگاه های دارای قابلیت QR Scan (از جمله تمامی گوشی های تلفن همراه Smart Phone) قابل ردیای می باشد به این نحو که تنها با اسکن این لوگو و از طریق اتصال به بانک بین الملی این فن آوری نسخه الکترونیکی گواهینامه مد نظر قابل مشاهده می باشد.

TÜV InterCert Iran Logo

ردیابی گواهینامه های صادر شده توسط شرکت TÜV INTERCERT

Cert_Tracing 8

ردیابی گواهینامه های صادر شده توسط شرکت آرین توف پاسارگاد

فهرست نهادهای گواهیکننده خارجی مستقر در ایران

Cert_Tracing 6

با توجه به فعالیت غیر قانونی تعداد زیادی از شرکت های تقلبی صادر کننده گواهینامه سیستم های مدیریتی و جهت جلوگیری از اقدام غیر قانونی این شرکت ها و جلوگیری از ایجاد سردرگمی برای متقاضیان، مرکز ملی تائید صلاحیت ایران، اقدام به انتشار لیستی از نهاد های صدور گواهینامه بین المللی خارجی ای که در کشور ایران فعالیت می نمایند نموده است.

علاقه مندان با مراجعه به سایت مرکز ملی تائید صلاحیت ایران می توانند از لیست این شرکت های مطلع گردند.